minoritet.se

minoritets.se startsida
Bild: hemsidan Minoritet.se
Sametinget har ett statligt uppdrag att driva en webbplats för information om svenska minoriteter. imCode Partner fick förtroendet att bygga upp sidan.

System och tjänster

Hemsida med personaliserad startsida, kalendarie, dokumentarkiv mm.

Drift

imCode Partner AB

Samarbetsparter

Lady Stardust (designbyrå)