Motorhistoriska Riksförbundet

System och tjänster

Hemsida med integrerat intranät och extranät. För personal, allmänhet, medlemsorganisationer och museum i de nordiska länderna. Export av kalendarie för trycksaksproduktion. Nyhetsbrev. Inbyggd försäkringshantering.

Drift

imCode Partner AB

Samarbetsparter

Magnus Häglund (design)


Webbplats

www.mhrf.se