• Så här jobbar vi

    I varje företag utvecklas produktionsmetoderna över tiden. Våra metoder har kommit att anpassats till krav som snabb förändring och reell kundtillfredställelse.

    I varje projekt finns det många, många frågetecken som ofta inte kan besvaras från början. Projekten kräver tid för att svaren ska finnas. Samtidigt måste projekten visa snabb utveckling.

    Denna knut löses enklast genom agila metoder / iterativ utveckling. Utveckling i små steg, i nära samverkan med kunden.

    Denna avdelning beskriver några aspekter av vår utvecklingsmetodik.