• Aktieägare & Styrelse

  Ägare
  Per Östlund Affärsutveckling AB
  Hillar Loor AB
  Personalen

  Styrelse
  Per Östlund, Ordf
  Hillar Loor, Senior Partner

   

  Suppleant
  Crister Karlén, vVD

Name
Are you happy today?
Vad är det för veckodag idag? (SPAM-kontrollfråga)*