Extern Information


Vi har arbetat med webbaserad information sedan 1998. Grunden i vårt arbete är alltid öppen programvara, öppna lösningar och öppen informationshantering.

 Grundplattformen i vårt arbete är några CMS-verktyg. Om det är större system, arbetar vi gärna med vårt eget verktyg, som idag finns på några hundra webbplatser. Är det lite enklare uppdrag kan vi också leverera WordPress eller något annat öppet CMS.

När vi designar en webbplats, tittar vi på användarvänlighet och enkelhet för både slutanvändare och för dem som publiderar information i systemet, redaktörer, informatörer och administratörer. I vissa fall kan det också ske helt automatiskt.­­­­

Tillägg till hemsidor

Vi har många tilläggsmodouler som i många fall kan användas direkt utan modifieringar.

Behöver du appar till mobiltelefoner eller läsplattor? Vi kan integrera ditt informationsflöde så att du får ut informationen i en verklig multikanalstrategi.

Titta i vänstermenyn.

Standarder

När vi bygger, bygger vi på öppna standarder som HTML5, XHTML. Vi kontrollerar koden i validatorer hos w3.org och följer e-delegationens "Vägledning för webbutveckling". En viktig del i arbetet är att tillsammans med uppdragsgivaren definiera vilka delar i webbriktlinjerna som är relevanta.

Lätt att lära

Vårt egna CMS (i'm CMS) tillhör marknadens absolut enklaste att lära sig som redaktör. Våra tidigare versioner har förutsatt en grundkurs på ca 2 timmar för en redaktör gärna i samband med att man ändå arbetar med att lägga in text i systemet.

Som ett alternativ kan man använda t ex wordpress, som ju många redaktörer redan arbetat i.
­­­

Extern information

Extern information

Extern information