Aktivitet under Almedalsveckan 2016

Besök våra seminarier med e-demokrati & medborgarinflytande (med demokratiutredningens ordf Olle Wästberg), öppna skolsystem och gemensam utveckling. Kom och besök oss på våra mötesplatser för skolan och medborgardialog. Se programmet nedan. Klicka på rubrikerna så kommer du direkt till Almedalskalendariet.

Innovativ digitalisering av skolans administration – från inlåsning till öppenhet

Ett av huvudproblemen med den svenska skolans administration är att de digitala systemen är föråldrade, gammalmodiga och inlåsta. Om ett projekt som har skapat en öppen, digital, skoladministrativ plattform.

Arrangör: Föreningen Sambruk, imCode Partner AB
OBS - ges två gånger:
Dag: 3/7 2016, 14:00 - 14:45
Dag: 9/7 2016, 10:00 - 10:45

Hur kan vi tillsammans skapa gemensamma digitala tjänster för offentlig sektor?

I både Sverige och Europa sker gradvis en utveckling mot att offentlig sektor tillsammans med det privata näringslivet skapar öppna, gemensamma, digitala tjänster. Men hur ska dessa förvaltas? Vem styr över systemens utveckling? Och hur ska man tillsammans finansiera förvaltningen?

Arrangör: Open Source Sweden
Dag: 5/7 2016, 08:30 - 09:15

Digital demokrati – demokratiutredningen i Sverige och erfarenheter från Estland - med demokratiutredningens ordförande Olle Wästberg

Digitaliseringen ger oss stora möjligheter att informera, diskutera och utöka demokratin. I många fall kan dessa metoder komplettera eller ibland ersätta de traditionella. Både den svenska demokratiutredningens förslag och den estniska statens satsningar behandlas.

Arrangör: Open Source Sweden, imCode Partner AB
Dag: 6/7 2016, 10:00 - 10:45

Digital participation, dialogue and democracy – examples from Estonia and Östersund

Digitization gives us opportunities to inform, discuss and participate through the internet. The Estonian state and municipalities are far ahead of Sweden. How can we work with digital instruments lika remote meetings, e-proposals and local referendums? And how does Östersund do citizens dialogue?

Arrangör: Open Source Sweden, imCode Partner AB
Dag: 6/7 2016, 11:00 - 12:00



Våra mötesplatser - varje dag månd-fred 11.00-15.00:

Medborgardialog – tips, tricks, samtal och verktyg

Ta del av erfarenheter om medborgardialog! Medborgardialog i kommuner kan vara: E-förslag, medborgarbudget, visuell budget, chattar, dialogforum, SMS-enkäter, medborgarpaneler och mycket mer. Medborgardialog är en god möjlighet att få synpunkter, förslag och kunskap från medborgare/invånare.

Arrangör: Open Source Sweden, imCode Partner AB
Dag: 4/7 2016 11:00 - 15:00, 5/7 2016 11:00 - 15:00, 6/7 2016 11:00 - 15:00, 7/7 2016 11:00 - 15:00, 8/7 2016 11:00 - 15:00

Innovativ digitalisering av skolans administration – från inlåsning till öppenhet

Ett av huvudproblemen med den svenska skolans administration är att de digitala systemen är föråldrade, gammalmodiga och inlåsta. Här kan du få se och prata om en öppen, digital, skoladministrativ plattform.

Arrangör: Föreningen Sambruk,, imCode Partner AB
Dag: 4/7 2016 11:00 - 15:00, 5/7 2016 11:00 - 15:00, 6/7 2016 11:00 - 15:00, 7/7 2016 11:00 - 15:00, 8/7 2016 11:00 - 15:00