• Digital delaktighet & dialog

    imCode Partner AB arbetar sedan slutet av 1990-talet med verktyg och processer för digital delaktighet och dialog.

    Vi skapar användarvänliga digitala tjänster där det är enkelt att få och ge information. Och det är enkelt att vara med i samtalet, oavsett om det är ett ärende i en e-tjänst eller en politisk diskussion.

    Några av våra nyckeltjänster på webben: hemsidor, sociala intranät, verktyg för medborgardialog & e-tjänster.

    Vi säger samma som den svenske IT-ministern: "Digitala tjänster bör, i möjligaste mån, baseras på öppna standarder och programvara som befriar förvaltningarna från beroendet av enskilda tekniska lösningar."

Medlem i branschorganisationen: